המרת הודעת אימייל להודעת SMS

 

 

שליחת הודעות SMS בעזרת  אימיילתתבצע כמפורט לעיל:

 

 

בשדה אל (to) : כתובת היעד  כולל מספר טלפון הנייד לדוגמה: 0547769895@cardcom.co.il

*  (ניתן לשלוח למספר נימענים בדואר אחד) , ראה הערות בסוף הדף בקשר לאורכי ההודעות.

 

 

בשדה נושא (subject): שם משתמש וסיסמה לדוגמה: UserName:Password

 

 

ניתן גם להוסיף את טלפון השולח, יש לרשום את מספר הטלפון השולח בסוף שדה הנושא (subject) 

לדוגמה :  UserName:Password:9619611

 

 

בתוכן האימייל  : הודעת SMS הנשלחת לדוגמה : "שרת בכתובת 192.200.2.1    נפל".

 

Email-Example-

 

ניתן גם להשתמש בפורמט הבא:

 בשדה אל (to) יש לרשום את הנימען sms@cardcom.co.il

 

בשדה נושא (Subject) יש לרשום את שם המשתמש : סיסמה : טלפון שולח : יעד

לדוגמה:  UserName:Password:039619611:0546769895

בגוף האימייל יש לרשום את ההודעה לדוגמה :

 

 

* שם המשתמש וסיסמה יתקבלו בטלפון 03-9619611

 

 

הערות :

* הודעות שנשלחות אל 0547769895@cardcom.co.il .מוגבלות לאורך של הודעה אחת

* הודעות שנשלחות אל 0547769895@long.cardcom.co.il מוגבלות ל 500 תווים - חיוב הודעות בהתאם לאורך ההודעה.

 

 

 

Copyright (C) 2004 CardCom Ltd. All rights reserved