בעיה:
הורדתי את התוכנה למחשב, ולאחר שניסיתי להיכנס לתוכנה, נותן לי שגיאה "No Hebrew version of Windows"
או
ABNORMAL TERMINATION: please install Hebrew version of windows
 
 
מה גרם לבעיה:
המחשב לא מוגדר עם תמיכה מלאה בשפה העברית, ולכן התוכנה לא יכולה להיפתח.
 
פתרון:
מערכת הפעלה XP:
1).יש לשנות בהגדרות של המחשב אפשרות של תמיכה בעברית:
ללחוץ "start" ("התחל") , להיכנס ל"control panel" ("לוח הבקרה") , "regional and language options" ("אפשרויות השפה").
כעת יופיע לך המסך הבא:
 
 
 
יש להיכנס ללשונית "regional options", ולשנות את האפשרות ל- Hebrew.
בנוסף יש להיכנס ללשונית "advanced" ולשנות את האפשרות ל- Hebrew.
כעת יש ללחוץ "Apply", ו- "ok" ולבצע "restart" ("התחל") למחשב.
 
 
 
מערכת הפעלה VISTA:
1).יש לשנות בהגדרות של המחשב אפשרות של תמיכה בעברית:
ללחוץ "start" ("התחל") , להיכנס ל"control panel" ("לוח הבקרה") , "regional and language options" ("אפשרויות השפה").
יש להיכנס ללשונית "administrative" => ללחוץ על הלחצן "change system locale" ולשנות את האפשרות ל-hebrew.
כעת יש ללחוץ "Apply", ו- "ok" ולבצע "restart" ("התחל") למחשב.